Nieuws

Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

In & Outs over toegankelijke websites

2 september 2020

Er geldt sinds 23 september 2019 een verplichte digitale toegankelijkheid voor websites en apps van Nederlandse overheden en (semi-)publieke instellingen.

Waarom een toegankelijke website
Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk aan mensen die blind (78.000 mensen) of slechtziend (238.000), kleurenblind (700.000), doof of slechthorend (1.300.000), motorisch beperkt of lichamelijk gehandicapt (1.500.000), zwakbegaafd, dyslectisch (825.000), autistisch of laaggeletterd (1.500.000) zijn. En dan hebben we het nog niet eens over mensen die tijdelijk beperkt zijn, bijvoorbeeld door een gebroken arm of oogoperatie.

De overheid zegt:
“Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.”

Om bovenstaande reden legde de Nederlandse overheid in een wet vast dat iedereen in staat moet zijn om digitale producten van publieksrechtelijke instellingen te gebruiken.

Voor welke organisaties geldt deze wet?
De huidige wetgeving geldt voor alle staats-, regionale of lokale overheidsinstanties, voor publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsverbanden hiervan. Dit betekent dus dat onder andere gemeenten, ziekenhuizen en scholen aan de eisen moeten voldoen. Deze wet geldt (nog) niet voor het bedrijfsleven. Dat betekent alleen niet dat zij geen rekening hoeven te houden met toegankelijkheid. Het recht op gelijke behandeling van mensen met een beperking of chronische ziekte stelt namelijk ook eisen aan commerciële instellingen, op basis van ‘redelijkheid’.

Voldoet mijn huidige site of app aan de eisen?
Is digitale toegankelijkheid voor jouw organisatie vanaf 23 september 2019 verplicht? Of wil je sowieso zoveel mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen? Dan wil je natuurlijk weten in hoeverre jouw huidige site voldoet aan de toegankelijkheidsregels. Als full service bureau hebben wij ons grondig in dit onderwerp verdiept en zijn van alle in & outs op de hoogte. We brengen voor jou in kaart op welke punten je website wel of niet voldoet en welke opties mogelijk zijn. In hoofdlijnen zijn er drie opties, namelijk:

1. Nieuwe Look & Feel
Hebben de punten waarop jouw website slecht scoort vooral betrekking op de vormgeving? Denk aan teksten die over afbeeldingen staan, kleurcontrasten die te laag zijn of lettertypes te klein? In dat geval kan PanArt deze aanpassingen in de vormgeving vrij makkelijk en snel voor je aanpassen. Dit is de minst ingrijpende optie.

2. (Gedeeltelijk) redesign
Bij sommige websites hebben de verbeterpunten niet alleen betrekking op de vormgeving maar ook op de ‘achterkant’ van de website. Het kan zijn dat HTML-codes niet goed staan ingesteld, waardoor spraaksoftware tabellen, formulieren en buttons niet kan voorlezen. Of er staan geen alt-teksten ingevuld bij afbeeldingen. Deze alt-teksten beschrijven afbeeldingen en daarom belangrijk voor mensen die niet of niet goed kunnen zien. Ook het op verschillende manieren kunnen navigeren door de website is een belangrijk aandachtspunt bij toegankelijke websites. Hebben deze verbeterpunten betrekking op bepaalde onderdelen van de website, dan is een (gedeeltelijke) redesign een goede oplossing.

3. Nieuwe website
Hebben de aanpassingen betrekking op (bijna) alle onderdelen en pagina’s van de website? In dat geval is het verstandiger om te kiezen voor een volledig nieuwe website. We ontwerpen en bouwen dan een 100% toegankelijke website, zowel qua vormgeving als techniek. En natuurlijk nemen we ook meteen al jullie andere wensen mee in het nieuwe design.

Gebruiksvriendelijk en beter vindbaar
Het is een feit; een toegankelijke website is vanaf 23 september 2019 verplicht. Maar wist je dat een toegankelijke website jouw organisatie ook grote voordelen oplevert. Een toegankelijke website is namelijk niet alleen gebruiksvriendelijker voor miljoenen Nederlanders met een beperking, maar voor álle bezoekers. Daarnaast wordt een toegankelijke website beter geïndexeerd door Google. Hoe beter Google jouw website beoordeelt, hoe groter de kans dat jouw website hoger eindigt in de zoekresultaten van Google of andere zoekmachines. En dat maakt dat jouw website beter vindbaar is voor (relevante) bezoekers. Alle reden dus om nu in actie komen!

Delen