Ons Werk

Een website die verbindt

De opdracht
Wikimedia Nederland is onderdeel van de wereldwijde Wikimedia foundation en zet zich in om vrije kennis te verzamelen en voor iedereen te ontsluiten. Hiervoor werken zij actief samen met diverse organisaties waaronder bibliotheken, onderwijs, erfgoed- en culturele instellingen, maar ook vrijwilligers die zich inzetten om kennis te vergaren en delen via de wiki’s, waaronder Wikipedia.

Binnen deze dynamiek vormt Wikimedia de constante factor; de vereniging en het platform die alle partijen en belangen met elkaar verbindt en de toegankelijkheid van vrije kennis stimuleert en aanjaagt. Om hun werk goed te kunnen blijven doen en alle doelgroepen op de juiste wijze aan te kunnen spreken, is een representatieve en functionele website onmisbaar. Wikimedia heeft daarom PanArt geselecteerd als partner voor het realiseren van de website.

Het resultaat
De nieuwe website is tot stand gekomen door zeer nauw samen te werken met Wikimedia. Op basis van de geformuleerde en geprioriteerde doelgroepen, een communicatiematrix, een programma van eisen en een heldere navigatiestructuur heeft ons team een representatieve, functionele en toegankelijke website gerealiseerd, afgestemd op de doelgroepen en optimaal voor elke device.

Klant Wikimedia
Tags Development, Online
Delen