Ons werk

Geef afval waarde

 

Opdracht
Hoe stimuleer je burgers om hun huishoudelijk afval op een goede manier te scheiden? Zoals iedere gemeente in Nederland moest ook de gemeente Westvoorne zich daar intensiever mee bezig gaan houden. De vraag aan PanArt: ontwikkel een afvalscheidingscampagne waarvan het belangrijkste doel is om de hoeveelheid restafval in de gemeente drastisch te verminderen.

Ons werk
We zijn natuurlijk eerst aan de slag gegaan om een goed concept te ontwikkelen. Na een aantal longlists met ideeën hebben we, in nauw overleg met de gemeente, de titel en de slogan bepaald. De campagnetitel is geworden Geef afval waarde. Een korte, krachtige titel die aangeeft wat jij als burger kan doen. Als slogan is gekozen voor Samen naar een duurzaam Westvoorne. Een slogan die iedereen aanspoort om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.

Resultaat
Voor de visualisatie hebben we een maffe afvalfamilie het levenslicht laten zien. Een familie aaibare monstertjes die per persoon staan voor één van de te scheiden afvalsoorten. Met deze familie in combinatie met voorgeschreven kleuren van de verschillende afvalstromen, is er een stijl ontstaan die op een vrolijke manier de boodschap communiceert. Een evenement dat als eerste zou plaatsvinden in het kader van de afvalscheidingscampagne was de feestelijke opening van de eerste Afvalvrije School in augustus 2018. Voor deze gebeurtenis hebben wij een keurmerk voor op de muur van de school gemaakt, en voor alle leerlingen een beker en een broodtrommel.

KlantGemeente Westvoorne
Tags Afvalcampagne, Campagne, Communicatie, Concept, Drukwerk, Illustratie, Ontwerp

Share